Over ons

Turnkring Gymnia vzw (vereniging zonder winstoogmerk)
Maatschappelijke zetel: Merelstraat 9 te Berlaar
tel: 03/482.41.19
gsm: 0495/83.56.76
e-mail: turnen@gymnia.be
url: www.gymnia.be

Rekeningnummer: IBAN BE90 7330 4796 6732 - BIC KREDBEBB

Oprichtingsdatum Turnkring Gymnia als feitelijke vereniging: Hombeek, 01 september 1992
Oprichtingsdatum Turnkring Gymnia vzw: Berlaar, 14 februari 1995
Startdatum Turnkring Gymnia in Berlaar: Berlaar, 14 oktober 1995

Lid van de Berlaarse Sportraad

Bestuur Turnkring Gymnia vzw:
voorzitter: Claes Peter
secretaris: Peeters Marleen
penningmeester: Verbeek Robert
werkend lid: Claes Nathalie

Sporttechnisch kader Turnkring Gymnia:
hoofdtrainer: Claes Peter
aanspreekpunt integriteit: Apiecionek Carlyn

Maatschappelijk doel Turnkring Gymnia vzw

Het doel van de vereniging zonder winstgevend doel omvat het uitbouwen van een turnkring (turnen te nemen in de meest uitgebreide zin van het woord). De vereniging streeft de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel na door alle aangepaste middelen. Zij kan alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar doel. Zij kan inzonderheid haar medewerking verlenen en deelnemen aan iedere activiteit die met haar doel overeenstemt.

(Artikel 4 uit de statuten van Turnkring Gymnia vzw)